ForoExpert
Λογιστικές και Φορολογικές λύσεις.
+30 2610420330
@ info@foroexpert.gr
Λογιστικές και Φορολογικές λύσεις με την ForoExpert. Αξιόπιστα, οικονομικά και άμεσα!

Παρακολουθώντας στενά τις ολοένα και συχνότερες μεταβολές στη νομοθεσία και βασιζόμενοι στο ισχυρό γνωσιακό μας υπόβαθρο, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε άρτια λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη, η οποία θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης ή του κάθε ιδιώτη. Οι έμπειροι συνεργάτες μας βρίσκονται στη διάθεσή σας για κάθε λογιστικό ή φορολογικό ζήτημα που σας απασχολεί.

Λογιστικές υπηρεσίες για φυσικά πρόσωπα και ιδιώτες.

 • Σύνταξη και Υποβολή Φορολογικής Δήλωσης Ε1, Ε2 και Ε9.
 • Τροποποιητικές δηλώσεων Ε1, Ε2.
 • Έλεγχος και διόρθωση περιουσιακής κατάστασης ακίνητης περιουσίας (Ε9).
 • Πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α.
 • Υποβολή αίτησης Α21 οικογενειακού επιδόματος.
 • Υποβολή αίτησης θέρμανσης.
 • Υποβολή αίτησης για Ρύθμιση Οφειλών.
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Περιουσιακής κατάστασης ‘Ποθεν Έσχες’.
 • Έκδοση ειδοποιητηρίων τελών κυκλοφορίας.
 • Έκδοση ηλεκτρονικών παραβόλων.
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς (ΔΟΥ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, επιθεώρηση εργασίας, Δήμους, Νομαρχίες, Τράπεζες, ΟΑΕΔ, Επιμελητήρια, πρωτοδικείο).
 • Μισθωτήρια συμβόλαια κάθε είδους.
 • Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους.
 • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, αποφυγής υψηλής φορολόγησης, ανάλωσης κεφαλαίου.
 • Διαδικασίες για αποφυγή διπλής φορολόγησης.

Λογιστικές υπηρεσίες για φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες και νομικά πρόσωπα.

 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων.
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών (Μ.Υ.Φ.).
 • Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση επιχειρήσεων.
 • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής.
 • Μελέτη των υφιστάμενων εσωτερικών διαδικασιών της επιχείρησης και προτάσεις βελτίωσης ή συμπλήρωσης ορισμένων τομέων για τον πλήρη, άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο ελέγχου από τον επιχειρηματία.
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, ισολογισμών με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα.
 • Έναρξη, Μετατροπή, Διακοπή Επιχείρησης.
 • Υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος.
 • Οργάνωση και επίβλεψη εσωτερικών λογιστηρίων επιχειρήσεων.
 • Ετοιμασία και σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
 • Συστάσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις, παύσεις δραστηριοτήτων επιχειρήσεων.
 • Έλεγχο των βιβλίων, παραστατικών και στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η εταιρεία πληρεί τις απαιτούμενες από το Νόμο προϋποθέσεις.
 • ‘Ελεγχο για την ορθή λειτουργία της επιχείρησής σας.
 • Συμβουλές σε εξειδικευμένα λογιστικά θέματα.Mη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. ☎ +30 2610420330

Το συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον στη χώρα καθιστά απαραίτητες για κάθε ιδιώτη και επιχείρηση τις υπηρεσίες ενός πλήρως ενημερωμένου φοροτεχνικού, με κύρια χαρακτηριστικά του την αξιοπιστία και τη συνέπεια. Απώτερος στόχος είναι η διευθέτηση όλων των φορολογικών υποθέσεων που τον αφορούν, με εχεμύθεια και ορθή καθοδήγηση για την αποφυγή των ενδεχόμενων κινδύνων που αυτές ελλοχεύουν.

Φοροτεχνικές υπηρεσίες.

 • Φοροτεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων και έλεγχος εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία.
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών βάσει δραστηριοτήτων της εκάστοτε επιχείρησης.
 • Σύνταξη και υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.
 • Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης.
 • Φορολογικό σχεδιασμό και στρατηγική υποστήριξη.
 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων.
 • Επιμέλεια επιστροφών φόρων και ΦΠΑ.
 • Συμβιβασμοί.
 • Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων.
 • Σύνταξη και υποβολή πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων ιδιωτών και επιχειρήσεων.
 • Παροχή φορολογικών συμβούλων σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες και σε εξειδικευμένα θέματα.

Μισθοδοσία.

 • Κατάρτιση μισθοδοσιών.
 • Εργατικά - ΙΚΑ (προσλήψεις - αποχωρήσεις προσωπικού, κλπ).
 • Οργάνωση αρχείου μισθοδοσίας σύμφωνα με την επιθεώρηση εργασίας.
 • Αποστολή δηλώσεων μισθοδοσιών (Α.Π.Δ., Φ.Μ.Υ., κλπ.).
 • Ενημέρωση της επιχείρησης για τις εκάστοτε επιβαρύνσεις.
 • Συμβουλές για πάσης φύσεως θέματα που αφορούν τον ιδιώτη ή την επιχείρηση.
 • Συμβουλές προς την επιχείρηση για τη βέλτιστη πολιτική διαχείρισης προσωπικού.Συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος και θα έρθουμε σύντομα σε επικοινωνία μαζί σας. Συμπλήρωση ❯❯

Το γραφείο μας φιλοδοξεί να χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης και στενής συνεργασίας με κάθε επαγγελματία που οραματίζεται μια υγιή και ακμάζουσα επιχείρηση. Από την άλλη επιθυμούμε να βοηθήσουμε τον ιδιώτη να χειριστεί τα φορολογικά και ασφαλιστικά του θέματα, απαλλαγμένο από το άγχος που προκαλεί η γραφειοκρατία των δημοσίων υπηρεσιών και την ανασφάλεια ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου οικονομικού τοπίου. Επομένως, όλο το δυναμικό του γραφείου μας εργάζεται με στόχο τη δική σας διευκόλυνση.

Για τον σκοπό αυτό, δίνουμε τη δυνατότητα να αναλάβουμε για εσάς τη μεταφορά των τιμολογίων από και προς την επιχείρηση, εξυπηρετώντας όλες τις περιοχές της Αττικής, καθώς και την διεκπεραίωση κάθε είδους εξωτερικών εργασιών στις δημόσιες υπηρεσίες. Απλά, γρήγορα και αξιόπιστα.Ενδεικτικές εξωτερικές εργασίες που αναλαμβάνουμε σε όλες τις περιοχές της Αττικής.
 • Έναρξη εργασιών στο ΓΕΜΗ και στη ΔΟΥ όλων των νομικών μορφών εταιριών.
 • Παύση εργασιών στο ΓΕΜΗ και στη Δ.Ο.Υ.
 • Μεταβολές στο ΓΕΜΗ, στη Δ.Ο.Υ. και στα ασφαλιστικά ταμεία.
 • Έκδοση φορολογικών ενημεροτήτων από τη Δ.Ο.Υ.
 • Απογραφή στο ΙΚΑ εταιρειών.
 • Έκδοση πιστοποιητικών.
 • Επιστροφές- συμψηφισμοί οφειλών στη Δ.Ο.Υ.
 • Αίτηση και παραλαβή από τα Πρωτοδικεία Αθηνών & Πειραιώς.
 • Συναλλαγές με δημόσιο τομέα.
 • Ρύθμιση οφειλών στην ΔΟΥ και στα Ασφαλιστικά ταμεία.
 • Πληρωμές λογαριασμών και χρεών σε τράπεζες και ΕΛΤΑ.
 • Έκδοση κλειδάριθμων από την Δ.Ο.Υ.
 • Εκπροσώπηση σε Δ.Ο.Υ. για φορολογικά θέματα.
 • Εκπροσώπηση σε λοιπούς φορείς και οργανισμούς.
 • Όλες οι εργασίες για τη ρευματοδότηση του ακινήτου. Αποτελεί μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία για την οποία χρειάζεστε τη συνδρομή μας για την ταχύτερη και πληρέστερη υποβολή όλων των δικαιολογητικών.


Ρωτήστε μας!

Mη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

+30 2610420330


Συνεργαστείτε μαζί μας!

Όλο το δυναμικό του γραφείου μας εργάζεται με στόχο τη δική σας διευκόλυνση.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ενδιαφέροντος και θα έρθουμε σύντομα σε επικοινωνία μαζί σας.

Συμπλήρωση φόρμας ❯❯